Přihlásit
Fakultní novinky
 • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
 • Výuka - závěr akademického roku 2019/2020
 • Aktuální informace pro studenty FT - 2. vysílání

Přehled všech novinek

oslavy

Akademický senát | Ft.Tul.cz

 1. Akademický senát fakulty (dále jen AS FT TUL) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem dle § 26 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 2. AS FT TUL má devět členů, skládá se:
  • z komory akademických pracovníků, ve které je šest členů volených touto částí AO FT TUL,
  • z komory studentů, ve které jsou tři členové voleni touto částí AO FT TUL.
 3. Činnost AS FT TUL je dána § 27, odst. 1 a 2 Zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). Akademický senát dále:
  • projednává připomínky a náměty členů AO FT TUL,
  • má právo požadovat od děkana informace o jeho činnosti a stavu fakulty.
 4. Funkční období jednotlivých členů AS FT TUL je tříleté.
 5. Podrobnosti voleb do AS FT TUL a způsob jednání akademického senátu fakulty upravují Vnitřní předpisy Fakulty textilní TUL  - Volební řád AS FT TUL a Jednací řád AS FT TUL.