Přihlásit
Fakultní novinky
  • ZMĚNA data plnění studijních povinností pro studenty přihlášených k SZZ
  • Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 2022" a muzejní Noc

Přehled všech novinek

Disciplinární komise | Ft.Tul.cz

  1. Jmenování a činnost disciplinární komise fakulty určuje § 31 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
  2. Disciplinární komise pracuje v souladu s § 64 až 69 Zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s Disciplinární řádem, uvedeným ve vnitřním předpisu č. 2 Statutu FT TUL.