Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Výuka - závěr akademického roku 2019/2020
  • Aktuální informace pro studenty FT - 2. vysílání

Přehled všech novinek

oslavy

Disciplinární komise | Ft.Tul.cz

  1. Jmenování a činnost disciplinární komise fakulty určuje § 31 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
  2. Disciplinární komise pracuje v souladu s § 64 až 69 Zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s Disciplinární řádem, uvedeným ve vnitřním předpisu č. 2 Statutu FT TUL.