Přihlásit
Fakultní novinky
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Složení Disciplinární komise | Ft.Tul.cz

Předseda: Ing. Jindra Porkertová proděkanka FT
Členové: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. člen akademické obce, zvolený kandidát ASFT
  Ing. Andrea Klápšťová studentka doktorského studijního programu
  Ing. Michal Martinka student doktorského studijního programu

Schváleno ASFT 03.08.2020