Přihlásit
Fakultní novinky
  • Zápis do prvních ročníků bakalářského a navazujícího studia
  • Uzavření studijního oddělení v pondělí 19.8.2019
  • Zápis do vyšších ročníků akademického roku 2019/2020

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Složení Oborové rady | Ft.Tul.cz

Oborové rady DSP Textilní inženýrství

Předseda: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL
Místopředseda: prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. FT TUL
Členové: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. FP TUL
  doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc. FCHT UPCE
  prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. FT TUL
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. FT TUL
  prof. RNDr. David Lukáš, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  Ing. Jiří Minster, DrSc. ÚTAM AVČR
  prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. ÚMCH AVČR
  prof. Ing. Petr Sáha, CSc. UTB
  doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc. FT TUL
  prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. VÚTS a.s.
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL

Schváleno VR FT TUL 30.01.2013

Oborová rada DSP Průmyslové inženýrství

Předseda: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. FT TUL
Členové: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK
  doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. FT TUL
  doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. FP TUL
  prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. FS ČVUT
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. FP TUL
  Ing. Karel Kupka, Ph.D. TriloByte, s.r.o. 
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL FT TUL
  prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld  FP TUL
  prof. RNDr. David Lukáš, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. FT TUL
  prof. RNDr. Jan Picek, CSc. FP TUL
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. EF TUL

Schváleno VR FT TUL 27.6.2019