Přihlásit
oslavy

Profesorská rada | Ft.Tul.cz

Na základě článku 16 (Poradní orgány a komise děkana) Statutu FT TUL je jmenována Profesorská rada Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci (Opatření děkana č. 5/2013). Náplní Profesorské rady je konzultační a poradní činnost v oblastech přípravy koncepcí výukové, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti.