Přihlásit
Fakultní novinky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Uzavřené studijní oddělení 12.2.2019
  • Den otevřených dveří FT-sobota 9.2.2019

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Složení Profesorské rady | Ft.Tul.cz

Předseda: prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. FT TUL
Členové: prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. FT TUL
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL
  prof. RNDr. David Lukáš, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. FT TUL
  prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc. FT TUL
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL

Schváleno děkanem FT TUL 26.03.2014