Přihlásit
oslavy

Složení Vědecké rady | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní TUL: Ing. Jana Drašarová, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. FT TUL
  prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. FT TUL
  doc. Svatoslav Krotký, ak.mal. FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs FT TUL
  prof. Ing. Jiří Militký, CSc. FT TUL
  prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc. FT TUL
  prof. Ing. Petr Ursíny, DrSc. FT TUL
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. FT TUL
  prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. FT TUL
Ostatní fakulty TUL: prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. FS TUL
  doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. FP TUL
  prof. Ing. Václav Kopecký, CSc. FM TUL
  prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. FE TUL
  prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. FUA TUL
Externí členové: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK
  prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. FS ČVUT
  Ing. Petr Janák, CSc. INOTEX, spol. s r.o.
  Ing. Libuše Fouňová CLUTEX, o.s.
  prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D. FT UTB
  prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. ÚMCH AV ČR
  doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D. AMU
  prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. FSv ČVUT
  prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., Dr.h.c. FyÚ AV ČR
  prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. FChT UPA
  prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. VÚTS, a.s.

V Liberci dne 27.6.2019