Přihlásit
oslavy

Kolegium děkana | Ft.Tul.cz

Děkan: Ing. Jana Drašarová, Ph.D.  
Proděkani: Ing. Jindra Porkertová proděkan pro pedagogickou činnost
  Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum
  Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy
  doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. proděkan pro rozvoj
Předseda AS FT TUL: Ing. Renáta Němčoková  
Tajemník fakulty: Ing. Daniela Brzezinová  
Vedoucí pracovišť: Ing. Renata Štorová, CSc. vedoucí KDE FT TUL
  doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. vedoucí KHT FT TUL
  Ing. Jiří Chvojka, Ph.D. pověřen vedením KNT FT TUL
  Ing. Blanka Tomková, Ph.D. poveřena vedením KMI FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs vedoucí KOD FT TUL
  Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. vedoucí KTT FT TUL

Za správnost: Ing. Daniela Brzezinová 1.11.2018