Přihlásit
Fakultní novinky
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Kolegium děkana | Ft.Tul.cz

Děkan: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.  
Proděkani: Ing. Jana Drašarová, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum
a vnější vztahy
  Ing. Iva Mertová, Ph.D. proděkan pro rozvoj
a doktorské studium
  Ing. Jindra Porkertová proděkan pro studijní záležitosti
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy
Předseda AS FT TUL: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.  
Tajemník fakulty: Ing. Daniela Brzezinová  
Vedoucí pracovišť: Ing. Jiří Chvojka, Ph.D. pověřen vedením KNT FT TUL
  Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D. vedoucí KTT FT TUL
  prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs vedoucí KOD FT TUL
  Ing. Renata Štorová, CSc. vedoucí KDE FT TUL
  Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. pověřena vedením KHT FT TUL
  Ing. Blanka Tomková, Ph.D. pověřena vedením KMI FT TUL

Za správnost: Ing. Daniela Brzezinová 3.11.2020