Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní Fakulta

Vedení fakulty | Ft.Tul.cz

Děkan: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.  
Proděkani:
Ing. Jana Drašarová, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a vnější vztahy
  Ing. Iva Mertová, Ph.D. proděkan pro rozvoj a doktorské studium
  Ing. Jindra Porkertová proděkan pro studijní záležitosti
  prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy
Předseda ASFT: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.  
Tajemník fakulty: Ing. Daniela Brzezinová  
Sekretariát děkana: Monika Mošničková tel.: +420 48 535 3452

Za správnost: Ing. Daniela Brzezinová 3.11.2020