Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Výuka - závěr akademického roku 2019/2020
  • Aktuální informace pro studenty FT - 2. vysílání

Přehled všech novinek

oslavy

Vedení fakulty | Ft.Tul.cz

Děkan: Ing. Jana Drašarová, Ph.D.  
Proděkani:
Ing. Jindra Porkertová proděkan pro pedagogickou činnost
  Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum
  Ing. Pavla Těšinová, Ph.D. proděkan pro zahraniční vztahy
  doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. proděkan pro rozvoj
Předseda ASFT: Ing. Renáta Němčoková  
Tajemník fakulty: Ing. Daniela Brzezinová  
Sekretariát děkana: Monika Mošničková tel.: +420 48 535 3452
fax: +420 48 535 3542

Za správnost: Ing. Daniela Brzezinová 6.3.2015