Přihlásit
Fakultní novinky
  • Náhradní termín zápisu do studia pro první ročníky
  • Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší
  • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Děkanské volno 18.dubna 2017

Děkanka Fakulty textilní vyhlašuje v souvislosti s velikonočními svátky děkanské volno na úterý 18.dubna 2017. V tento den odpadá pro všechny studenty fakulty výuka.


23. 3. 2017