Přihlásit
Fakultní novinky
  • Náhradní termín zápisu do studia pro první ročníky
  • Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší
  • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Soutež ve Studentské vědecké a odborné činnosti 2017

I v letošním roce se uskuteční soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Tentokrát je soutěž vyhlášena pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse a Fakulty textilní, Fakulty strojní, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

9. ročník soutěže ve STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI se uskuteční 29. května 2017 v prostorách budovy G Technické univerzity v Libereci. Více informací naleznete na webových stránkach soutěže.

Přílohy


31. 3. 2017