Přihlásit
Fakultní novinky
  • Projektové prázdninové dny "Ochutnejte textil na FT TUL"
  • Zápis do studia prvních ročníků
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Fondy EHP
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 2022" a muzejní Noc

Přehled všech novinek

Ochutnejte textil Summer School 2022 Fakulta textilní TUL 03

Vyhlášení SGS 2018

Rektor Technické univerzity v Liberci vyhlašuje k 15.11. 2017 Studentskou grantovou soutěž pro rok 2018. Podrobnosti vyhlášení, směrnice a přihlášky naleznete na webu univerzity a fakulty.


16. 11. 2017