Přihlásit
Fakultní novinky
  • Komise pro státní závěrečné zkoušky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Nabídka stipendia pro studium v USA
  • Děkanské volno 2.ledna 2018
  • Přednáška prof. Liběny Rochové

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 01

Děkanské volno 2.ledna 2018

Děkanka Fakulty textilní vyhlašuje  DĚKANSKÉ VOLNO   v úterý  2. ledna 2018. V tento den je zrušena výuka pro studenty všech studijních programů Fakulty textilní.


14. 12. 2017