Přihlásit
Fakultní novinky
  • Komise pro státní závěrečné zkoušky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Nabídka stipendia pro studium v USA
  • Děkanské volno 2.ledna 2018
  • Přednáška prof. Liběny Rochové

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 01

Nabídka stipendia pro studium v USA

Stipendium Paula Robitscheka ke studiu na univerzitě v Lincolnu (Nebraska)

Termín přihlášení je 1. březen, 2018.

Další informace v příloze.20. 12. 2017