Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Pozvánka na výstavu POZOR, SAHAT! v Galerii N v Jablonci n.Nisou
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Prodej validačních přelepek na karty ISIC
  • Studentský klub a pobočka univerzitní knihovny v budově E2 - uzavřen

Přehled všech novinek

KDE - Pozor Sahat 2021 DoD2022 Promoce Retez TUL

Zařazení studentů 1.ročníků do specializačních částí oborů

Studenti prvních ročníků musí do čtvrtka 20.12.2018 podat na studijní odd. FT žádost s požadavkem zařazení do specializační části studovaného oboru (netýká se oborů Textilní marketing, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy a Řízení Jakosti). Žádost je možné podat osobně nebo zaslat oskenovanou na studijní oddělení.

O žádostech studentů oboru Textilní technologie, materiály a nanomateriály, oboru Oděvní a textilní technologie a oboru Produktové inženýrství bude rozhodnuto do 4.1.2019 .

O žádostech studentů oboru Textilní a oděvní návrhářství bude rozhodnuto do 5 pracovních dní po zasedání komise, nejpozději do 10.1.2019.

Studenti, kteří si žádost nepodají, budou zařazeni do zaměření studijním oddělením dle požadavků fakulty.13. 11. 2018