Přihlásit
Fakultní novinky
  • Náhradní termín zápisu do studia pro první ročníky
  • Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší
  • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Uzavření studijního oddělení

Studijní oddělení FT bude od úterý 26.5. do pátku 29.5.2015 UZAVŘENO z důvodu přípravy SZZ.

Vyřizování studijních záležitostí v těchto dnech bude omezeno jen na nutné případy a po předchozím ohlášení.


22. 5. 2015