Přihlásit
Fakultní novinky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Workshop pro doktorandy
  • Přelepky ISIC na rok 2020
  • Galerie N výstava "NAD NISOU"
  • Mezinárodní vědecká konference o soudržnosti Východ-Západ

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Setkání akademické obce

Setkání akademické obce se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 14:00 hodin v univerzitní aule budovy G. Další informace a program naleznete v pozvánce.9. 10. 2019