Přihlásit
Fakultní novinky
  • FT otevírá druhé kolo přijímacího řízení pro všechny studijní programy
  • INNOVATION CAMP pro studenty VŠ
  • Uzavření studijního oddělení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Obhajoby disertačních prací doktorandů FT

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Promoce

SLAVNOSTNÍ PROMOCE

ABSOLVENTŮ

FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 

1. července 2015

Aula budovy G
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Ing. Daniela Brzezinová
tajemnice fakulty

 

 

 


9. 6. 2015