Přihlásit
Fakultní novinky
  • Náhradní termín zápisu do studia pro první ročníky
  • Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší
  • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Promoce

SLAVNOSTNÍ PROMOCE

ABSOLVENTŮ

FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 

1. července 2015

Aula budovy G
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Ing. Daniela Brzezinová
tajemnice fakulty

 

 

 


9. 6. 2015