Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Přelepky ISIC na rok 2020

Zahájen prodej přelepek na ISIC karty na rok 2020
- objednané přelepky: prodej od 1.11.2019
- neobjednané přelepky. prodej od 1.12.2019

K zakoupení budou na studijním oddělení FT
Cena: 180,-


1. 11. 2019