Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Ceny Wernera von Siemense

Příležitost zúročit svou diplomovou nebo disertační práci, odměny i za doporučení výherce.
Přihlášky zasílejte do 30.11.2019.
Další informace v příloze nebo na stránkách www.cenasiemens.cz .21. 11. 2019