Přihlásit
Fakultní novinky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Studentská grantová soutěž 2020 vyhlášena
  • Žádost o zařazení do specializace - první ročníky
  • Galerie G3P výstava "Luna"
  • Ceny Wernera von Siemense

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Galerie G3P výstava "Luna"

Zveme Vás na vernisáž výstavy fotografií s názvem Luna autorek a sester Anety Skoupé a Amálie Švorcové. Vernisáž proběhne v úterý 3. prosince 2019 v 17:00 v G3P. Výstava potrvá do 31. prosince 2019.

„Jsme sestry. Aneta a Amálie.
Naší výstavou zvanou Luna bychom chtěly být schopné přenést Vás do míst, která jsou vetkaná jako nitky vzpomínek do krajky snů. Zastavit okamžik přesně tehdy, kdy je vidět poslední krajíček slunce, kdy se les zahalí do mlhavé přikrývky a nebo když se oči na okamžik zadívají ne na realitu samotnou, ale na stíny a světla, které realitu pouze vypráví.“

* https://walkswithluna.wixsite.com/anetaskoupa *

* https://www.instagram.com/walks_with_luna/ *

* https://www.facebook.com/walkswithluna/ *

3. 12. 2019 - 31. 12. 2019
pondělí - pátek
8:00 - 18:00
vstup zdarma
Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
Děkanát FT TUL - budova B, třetí patro (G3P)
Čížkova 3
460 01 Liberec


2. 12. 2019