Přihlásit
Fakultní novinky
  • FT otevírá druhé kolo přijímacího řízení pro všechny studijní programy
  • INNOVATION CAMP pro studenty VŠ
  • Uzavření studijního oddělení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Obhajoby disertačních prací doktorandů FT

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Promoce

SLAVNOSTNÍ PROMOCE

absolventů Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

 

1. července 2015
 

 

Aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
 

 9:00 hod

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

 

11:00 hod

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ MARKETING

 

13:00 hod

navazující studijní obor ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TECHNOLOGIE
NETKANÉ A NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY
TEXTILNÍ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
TEXTILNÍ A ODĚVNÍ TECHNOLOGIE

 

15:00 hod

bakalářský studijní obor TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY
NETKANÉ TEXTILIE
TEXTILNÍ MATERIÁLY A ZKUŠEBNICTVÍ
VÝROBA ODĚVŮ A MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY
MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY
navazující studijní obor PRODUKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ
ŘÍZENÍ JAKOSTI
MANAGEMENT JAKOSTI
PRODUKTOVÝ MANAGEMENT

              

Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.
 

 

 
 
Ing. Daniela Brzezinová
                  tajemnice fakulty

V Liberci dne 18. 6. 2015

 


19. 6. 2015