Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem

Pokud bude osoba (po návratu z rizikových oblastí v zahraničí) pociťovat zdravotní problémy, musí nejprve proběhnout telefonní kontakt, v rámci kterého bude stanoven další postup. Naprosto nevhodné je dopravovat se k lékaři MHD!

Kontakt na lékaře - kampus TUL:
MUDr. Dagmar Švorcová, tel: +420 485 353 163
Kontakt na lékaře - koleje Harcov blok F:
MUDr. Petra Lajžnerová, tel: +420 607 888 930

Kontakt na Krajskou Hygienickou stanici v Liberci:
MUDr. Jana Prattingerová, tel. +420 485 253 127

Žádné mobility mimo kontinentální Čínu není nutné rušit. V případě letů do Asie je ale nutné ověřit, přes která letiště studenti (či zaměstnanci) cestují. Pokud by se jednalo o letiště v Číně, prosíme o nahlášení, budeme komunikovat s KHS ohledně aktuálního nebezpečí na daném letišti.

V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na:
Mgr. Bc. Linda Marešová, Erasmus+ Institutional Coordinator, tel.: +420 485 35 3931

Další informace také naleznete v přílohách.5. 2. 2020