Přihlásit
Fakultní novinky
  • Promoce únor 2020
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Stipendium NADACE PRECIOSA
  • Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem
  • Informace pro absolventy SZZ v ZS 2019/2020

Přehled všech novinek

oslavy Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Informace pro absolventy SZZ v ZS 2019/2020

Absolventi na studijním oddělení do 20. 2. 2020:

  • odevzdají potvrzený výstupní list (formulář je k dispozici na webových stránkách FT a před studijním oddělením).
  • zaplatí 300 Kč poplatek za promoce  
  • oznámí případnou neúčast na slavnostní promoci

 Diplomy absolventů, kteří se nezúčastní slavností promoci, budou uloženy na studijním oddělení. K vyzvednutí budou připraveny od 25. 2. 2020. Za poplatek 200Kč je také možné zakoupit promoční šálu.

Všichni absolventi obdrží v deskách s diplomem potvrzení o studiu.

Studijní oddělení FT

V Liberci dne 22. 1. 2020

 


22. 1. 2020