Přihlásit
Fakultní novinky
  • Náhradní termín zápisu do studia pro první ročníky
  • Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší
  • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Informace pro absolventy SZZ v červnu 2015

Absolventi na studijním oddělení do 30. 6. 2015:

  • odevzdají potvrzený výstupní list (formulář je k dispozici na webových stránkách FT a před studijním oddělením).
  • zaplatí 300 Kč poplatek za promoce  
  • oznámí případnou neúčast na slavnostní promoci

 Diplomy absolventů, kteří se nezúčastní slavností promoci, budou uloženy na studijním oddělení. K vyzvednutí budou připraveny po 1. 7. 2015. Za poplatek 200Kč je také možné zakoupit promoční šálu.

Všichni absolventi obdrží v deskách s diplomem potvrzení o studiu.

Absolventi, kteří budou pokračovat ve studiu na Fakultě textilní a podali si přihlášku do studia do prvního kola přijímacího řízení, si můžou vyzvednout rozhodnutí na studijním oddělení.

Studijní oddělení FT

V Liberci dne 22. 6. 2015

 


23. 6. 2015