Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Návrhy kandidátů do komor AS FT TUL a AS TUL

Návrhy kandidátů do komor AS FT TUL a AS TUL podávejte do rukou předsedy volební komise
Ing. Lenky Nevyhoštěné

po předchozí domluvě

(telefon: 603430514, email: lenka.nevyhostena@tul.cz)

 

Ing. Renáta Nemčoková, v.r.
předseda AS FT TUL
         Ing. Lenka Nevyhoštěná, v.r.
předseda volební komise

12. 3. 2020