Přihlásit
Fakultní novinky
  • Aktivity FT proti šíření koronaviru
  • Příkaz rektora TUL č. 5/2020
  • Objednávejte přelepky ISIC/ITIC na rok 2021
  • Připravujeme změny v Harmonogramu výuky FT
  • Údržba roušky

Přehled všech novinek

Covid19 oslavy svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Návrhy kandidátů do komor AS FT TUL a AS TUL

Návrhy kandidátů do komor AS FT TUL a AS TUL podávejte do rukou předsedy volební komise
Ing. Lenky Nevyhoštěné

po předchozí domluvě

(telefon: 603430514, email: lenka.nevyhostena@tul.cz)

 

Ing. Renáta Nemčoková, v.r.
předseda AS FT TUL
         Ing. Lenka Nevyhoštěná, v.r.
předseda volební komise

12. 3. 2020