Přihlásit
Fakultní novinky
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Pozvánka na výstavu POZOR, SAHAT! v Galerii N v Jablonci n.Nisou
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Prodej validačních přelepek na karty ISIC
  • Studentský klub a pobočka univerzitní knihovny v budově E2 - uzavřen

Přehled všech novinek

KDE - Pozor Sahat 2021 DoD2022 Promoce Retez TUL

Aktivity FT proti šíření koronaviru

Fakulta textilní TUL intenzivně řeší možnosti pomoci (materiálové, technologické, atd.) v souvislosti s výskytem koronaviru. Činnosti jsou koordinovány s Krizovým štábem Libereckého kraje.

 

Vážené studentky, studenti, firmy, veřejnosti,

chtěla bych vás touto cestou informovat o aktivitách FT TUL, kterými se fakulta snaží reagovat na vzniklou situaci a pomoci eliminovat nebezpečí šíření koronaviru.

Vyrábíme netkanou textilii (směs nano a mikro vláken). Tuto textilii poskytujeme prostřednictvím krajského krizového štábu firmě, která roušky/ústenky šije.  Krajský krizový štáb následně řeší sterilizaci a distribuci výhradně a přednostně do zdravotnických a jiných v této době urgentních provozů.

Setkáváme se s nezištnými nabídkami spolupráce (od jednotlivců i firem) při výrobě těchto roušek/ústenek.

Děkujeme za projevy solidarity, ale bohužel naše materiálové a technologické kapacity jsou omezené a můžeme pouze pokrýt část potřeby krajského krizového štábu. 

Chcete-li pomoci doporučujeme postupovat dle informací facebooku Libereckého kraje.

https://www.facebook.com/libereckraj/

Není v současnosti v našich silách tyto aktivity provádět a zároveň o nich podrobně informovat, prosíme o pochopení.

 

Jana Drašarová, děkanka FT


16. 3. 2020