Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Aktivity FT proti šíření koronaviru

Fakulta textilní TUL intenzivně řeší možnosti pomoci (materiálové, technologické, atd.) v souvislosti s výskytem koronaviru. Činnosti jsou koordinovány s Krizovým štábem Libereckého kraje.

 

Vážené studentky, studenti, firmy, veřejnosti,

chtěla bych vás touto cestou informovat o aktivitách FT TUL, kterými se fakulta snaží reagovat na vzniklou situaci a pomoci eliminovat nebezpečí šíření koronaviru.

Vyrábíme netkanou textilii (směs nano a mikro vláken). Tuto textilii poskytujeme prostřednictvím krajského krizového štábu firmě, která roušky/ústenky šije.  Krajský krizový štáb následně řeší sterilizaci a distribuci výhradně a přednostně do zdravotnických a jiných v této době urgentních provozů.

Setkáváme se s nezištnými nabídkami spolupráce (od jednotlivců i firem) při výrobě těchto roušek/ústenek.

Děkujeme za projevy solidarity, ale bohužel naše materiálové a technologické kapacity jsou omezené a můžeme pouze pokrýt část potřeby krajského krizového štábu. 

Chcete-li pomoci doporučujeme postupovat dle informací facebooku Libereckého kraje.

https://www.facebook.com/libereckraj/

Není v současnosti v našich silách tyto aktivity provádět a zároveň o nich podrobně informovat, prosíme o pochopení.

 

Jana Drašarová, děkanka FT


16. 3. 2020