Přihlásit
Fakultní novinky
  • Aktivity FT proti šíření koronaviru
  • Příkaz rektora TUL č. 5/2020
  • Objednávejte přelepky ISIC/ITIC na rok 2021
  • Připravujeme změny v Harmonogramu výuky FT
  • Údržba roušky

Přehled všech novinek

Covid19 oslavy svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Úprava podmínek přijímací zkoušky - Návrhářství

Úprava podmínek přijímací zkoušky
pro bakalářský studijní program
Návrhářství
a kritéria vyhodnocení pro akademický rok 2020/2021

 

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 201, které se týká též omezení výuky na vysokých školách, a aktualizaci informací pro vysoké školy na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi jsou rozhodnutí o přijímacích zkouškách v kompetenci rektora, který pověřil jednáním děkanku FT TUL.

Přijímací zkouška pro bakalářský program Návrhářství bude probíhat následovně:

  • Ruší se osobní účast na talentových zkouškách.
  • Uchazeči jsou povinni do 10.4.2020 odeslat domácí práce ve formě prezentace (obrázky a fotografie vložené do dokumentu např. pdf, ppt, pptx). Níže naleznete pozvánku, která Vám umožní přístup k Filesender.Cesnet.cz.
  • Domácí práce v počtu minimálně 15 ks. (např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města, a to jak kresebně, tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby) na fotografiích.
  • Odborná komise rozhodne o pořadí uchazečů na základě posouzení zaslaných prací.
  • Způsob hodnocení - domácí práce se hodnotí v rozmezí 0–35 bodů. (Minimální počet bodů pro přijetí: 15. Způsob sestavení pořadí pro přijetí: na základě bodového hodnocení zkoušky.)S pozdravem

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
děkanka fakulty textilní Na vědomí: AS FT TUL

 

Na vědomí: AS FT TUL 

Pozn.: S otázkami ohledně organizace se obracejte na lenka.nevyhostena@tul.cz

Odkaz na pozvánku https://filesender.cesnet.cz/?s=...23. 3. 2020