Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Uzávěrka přihlášek do soutěže JA MANAŽEREM NANEČISTO 2020

Vážení,

vzdělávací organizace JA Czech a Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s JA Slovensko připravili pro  studenty 12. ročník mezinárodní soutěže „JA MANAŽEREM NANEČISTO“ 2020.

Studenti českých a slovenských vysokých škol získají příležitost vyzkoušet si svoji zdatnost v řízení firmy, schopnost týmové spolupráce, komunikace a rychlého rozhodování v roli manažerů firem. Soutěž je založena na interaktivní počítačové simulaci v anglickém jazyce JA TITAN. Základní kolo soutěže probíhá online a finále se koná v Praze.

Těšíme se na spolupráci a přejeme Vašim týmům hodně štěstí v soutěži!

Další informace naleznete na stránce soutěže.
Zde naleznete formulář pro přihlášení.


19. 3. 2020