Přihlásit
Fakultní novinky
  • Náhradní termín zápisu do studia pro první ročníky
  • Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší
  • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE

Přehled všech novinek

svoč Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04 Fakulta textilní TUL 03

Uzavření studijního oddělení

Ve dnech 29.6. - 30.6.2015 je studijní oddělení UZAVŘENO z důvodu příprav promocí.
Dne 1.7.2015 bude studijní oddělení UZAVŘENO z důvodu konání promocí.


29. 6. 2015