Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Fakulta textilní vyhlašuje od 1.5.2020 DRUHÉ KOLO přijímacího řízení
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

10. 6. 2020 - Volby do Akademického senátu

Seznam kandidátů do komory akademických pracovníků AS FT TUL a FT TUL
Seznam kandidátů do komory studentů AS FT TUL a FT TUL

Další informace zde.


2. 6. 2020