Přihlásit
Fakultní novinky
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí
  • Promoce FT TUL září 2021 - hygienická opatření
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 svoč Covid19 DoD

Volby děkana FT TUL

Výzva a harmonogram voleb děkana FT TUL najdete zde.


15. 6. 2020