Přihlásit
Fakultní novinky

Přehled všech novinek

Covid19 volby dekana oslavy Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP

Letos probíhá první ročník odborné soutěže s názvem

Cena Lva Wintera za BOZP

Jedná se o soutěž o nejlepší absolventskou práci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře spolu s textem práce je 15. 8. 2020.

Další informace naleznete na stránkách soutěže nebo v přiloženém letáku.2. 7. 2020