Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
  • Den otevřených dveří
  • Online výstava Semestrálky sklo a šperk
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Online výstava Semestrálky v Galerii N

Přehled všech novinek

DoD

COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky

22. 2. 2021 Vážení zaměstnanci a studenti,

V souladu s Usnesením vlády České republiky č.129 a příkazem rektora 12/2020 ze dne 16.2.2021 platí způsob výuky, tak jak probíhal na konci semestru tj. po Novém roce. Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je zakázána.

Je povolena účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob. Student se účastní praktické výuky, zkoušek a konzultací pouze při splnění následujících podmínek:

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • při vstupu do budovy a u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Nadále je povolena účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Garanti předmětů po dohodě s jednotlivými vyučujícími jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a informovat je o dalším postupu výuky, bezkontaktní výuku jsou povinni zajistit za pomoci standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL. Garanti předmětů jsou povinni nahlásit způsob výuky děkanovi.

Toto nařízení platí do dne 28.2.2021 do 23:59 hodin.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

 

Informace ohledně COVID-19.


22. 2. 2021