Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Zimní Semestr-aktuální stav organizace výuky
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Online výstava Semestrálky v Galerii N
  • Soutěž "MASTER OF CRYSTAL 2021"
  • Zařazení do specializace programu-1.ročníky

Přehled všech novinek

Covid19 volby dekana oslavy Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

COVID-19 Zimní Semestr-aktuální stav organizace výuky

11.1. 2021 Vážení studenti, vážení zaměstnanci,

z usnesení vlády ze dne 7.1.2021 č. 13 plyne pro vysoké školy následující omezení:

  • zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Z tohoto usnesení je učiněna následující výjimka, která se vztahuje na naši fakultu pro toto období:

  • účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Toto omezení platí do 22.1.2021 do 23:59 hodin.
Uvedené omezení bude klást zvýšené nároky jak na studenty, tak i akademické pracovníky, především v oblasti organizace zkoušek. Uvědomuji si, že zkoušet maximálně po devíti studentech je především časově náročné. Studenty žádám o trpělivost a dochvilnost v průběhu zkoušení a kolegům přeji pevné nervy a rovněž velkou trpělivost.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Informace ohledně COVID-19.


11. 1. 2021