Přihlásit
Fakultní novinky
  • COVID-19 Zimní Semestr
  • Volby děkana FT TUL
  • Prodej validačních přelepek ISIC od 20.10.2020
  • Zasedání ASFT 2.10.2020 - pozvánka
  • Pozvánka na zasedání akademické obce FT TUL

Přehled všech novinek

Covid19 volby dekana oslavy Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Děkanské volno

V souvislosti s volbou děkana textilní fakulty vyhlašuji

dne 1. října 2020
pro 4. blok (tj. od 12:30 do 14:05 hod.)
děkanské volno

Dne 1. 10. 2020 od 12:30 hod. v učebně B4 proběhne veřejné zasedání Akademické obce FT, kde se představí kandidát na funkci děkana FT.

V Liberci 29. 9. 2020

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
děkanka fakulty
29. 9. 2020