Přihlásit
Fakultní novinky
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí
  • Promoce FT TUL září 2021 - hygienická opatření
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 svoč Covid19 DoD

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE OTEVŘENO DO 31.7.2021

Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení, které končí 31.7.2021.

Zájemci mohou podávat přihlášky do všech bakalářských a navazujících studijních programů          v prezenční a kombinované formě studia.

Podrobnosti a odkazy na e-přihlášku jsou k dispozici v sekci UCHAZEČI :

http://www.ft.tul.cz/uchazeci

 


16. 4. 2021