Přihlásit
Fakultní novinky
  • Děkanské volno pro studenty 1.roč. BS - IMATRIKULACE
  • Začátek výuky FT a IMATRIKULACE prvních ročníků
  • Promoce FT TUL září 2021 - rozpis promocí
  • Promoce FT TUL září 2021 - hygienická opatření
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Fakulta textilní TUL 03 svoč Covid19 DoD

Letní škola statistických metod

jubilejní 15. ročník

Letní školy statistických metod
pro výzkum a výuku,

která se uskuteční tradičně na konci srpna.
Organizace a průběh akce budou plně respektovat aktuální epidemickou situaci.


Pozvánka a další informace jsou ke stažení zde:

Pozvánka
Ohlasy


11. 6. 2021