Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Demonstrace měření na Micro-CT Skyscan

Dr. Marcin Burburski z Institute of Architecture of Textiles, Lodz University of Technology od 9:00 v laboratoři KOD v budově L bude prezentovat práci na přístroji Micro-CT Skyscan. Všichni jste srdečně zváni. Podrobný program Dr. Burburského naleznete níže.

Přílohy


16. 2. 2016