Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Módní přehlídka Katedry designu FT TUL

Katedra designu Fakulty textilní TUL si Vás dovolují pozvat dne 29.2.2016 v 16:00 v budově G - před aulou na módní přehlídku. Pozvánka zde.


25. 2. 2016