Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Obhajoba disertační práce (Mohanapriya Venkataraman, M.Tech.)

Obhajoba disertační práce doktorandky Mohanapriya Venkataraman, M.Tech. „Thermal Insulation of High Performance Fibrous Materials“ se koná ve čtvrtek 10. března 2016 od 10,00 hod. ve velké zasedací místnosti v budově Informačního centra TUL. Bližší informace zde.


26. 2. 2016