Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Objednávání přelepek ISIC/ITIC na rok 2017

Na adrese:

https://cards.tul.cz/index.php
si již mohou studenti i zaměstnaci objednat přelepku na
ISIC/ITIC s platností 12/17. Tyto přelepky budou za cenu 180 Kč.
Konec objednávek 15. 5. 2016.


11. 3. 2016