Přihlásit
Fakultní novinky
  • Volby děkana FT TUL
  • Zápis uchazečů do prvního ročníku studia na FT
  • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění
  • Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP
  • Výsledky voleb do AS FT TUL a AS TUL na Fakultě textilní

Přehled všech novinek

oslavy Covid19 Fakulta textilní TUL 03 Fakulta textilní TUL 04

Talentové přijímací zkoušky TON pro akad. rok 2016/2017

Talentové přijímací zkoušky pro obor Textilní a oděvní návrhářství pro akademický rok 2016/2017 se konají ve dnech 21. - 22.3.2016. Bližší informace naleznete v příloze.15. 3. 2016