Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

O katedře | Ft.Tul.cz

Katedra designu (KDE) je kreativním pracovištěm, které garantuje výuku oboru Textilní a oděvní návrhářství. Koncepce studia je založena na tvůrčí činnosti spojené s hledáním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků. Základní schéma studia je založeno na dvou směrech. Paralelně tvoří své práce studenti s vyšší podporou výtvarných předmětů (návrhářství textilu, oděvu, skla a šperku), kde je student od počátku výtvarné studie veden k vypracování návrhu pro konkrétní specifické technologie a studenti  –  „dezinatéři“ – zaměřeni na navrhování vzorů nebo výrobků s ohledem na vliv technologických podmínek realizace návrhu. Tato koncepce je s ohledem na technologické zázemí pro realizaci návrhů na vysokých školách obdobného charakteru ojedinělá. Katedra ve vlastní tvůrčí práci hledá nové moderní prostředky, které se odráží v projektech „Umění a věda“. Ty jsou zaměřeny na nové formy a metody designérské tvorby a její prezentace. Aktivity katedry jsou zaměřeny i na výstavní činnost, součástí pracoviště je Galerie N v Jablonci n. N.

http://www.kde.tul.cz