Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Tereza Heinisch | Ft.Tul.cz

  Jméno: Tereza Heinisch
Pracoviště: Katedra hodnocení textilií, budova E3
Telefon: +420 48 535 3179
E-mail: tereza.heinisch@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV: RIVID
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Ve své odborné činnosti se zaměřuji na termofyziologické vlastnosti textilií, konkrétně na problematikou testování rychlosti schnutí textilií. Cílem mé práce je vytvořit měřící zařízení, na kterém by bylo možné regulovat rychlost proudění a zároveň navrhnout novou metodiku, dle které by bylo možné rychlost schnutí testovat.