Přihlásit
Fakultní novinky
  • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Abdul Jabbar, M.Sc. | Ft.Tul.cz

Jméno:
Abdul Jabbar
Pracoviště: KMI, budova B, 5. patro
Telefon: +420 48 535 3956
E-mail: abduljabbarntu@gmail.com
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Jiří Militký, CSc.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Hodnocení vlastností kompozitů a nanokompozitů z přírodních vláken
Slabá interakce vlákno/matrice mezi přírodními vlákny a většinou polymerních matric je hlavní nevýhodou, která negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti kompozitů z přírodních vláken. Výzkum bude zaměřen na průzkum nových metod úpravy vláken tak, aby byla zvýšena interakce mezi vlákny a matricí. Navíc, začlenění nanočástic do kompozitního systému se zdá být vhodným způsobem jak posílit charakteristiky nanokompozitů podle konkrétních požadavků. Výzkum v rámci disertační práce bude zaměřen na přípravu nanokompozitů s požadovanými vlastnostimi.