Přihlásit
Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Aravin Prince Periyasamy, M.Sc. | Ft.Tul.cz

Jméno:
Aravin Prince Periyasamy
Pracoviště: KMI/LCAM, budova D, suterén
Telefon: +420 48 535 3226
E-mail: aravin.prince.periyasamy@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Martina Viková, Ph.D.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Vlastnosti fotochromních vláken

Cílem práce je analýza různých vlastností jako jsou optické, fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti fotochromních pigmentů začleněných do polypropylenových filamentů s ohledem na různé parametry a jejich vliv.