Přihlásit
Fakultní novinky
  • ZMĚNA data plnění studijních povinností pro studenty přihlášených k SZZ
  • Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 2022" a muzejní Noc

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Azam Ali, M.Sc.

Jméno:
Azam Ali
Pracoviště: KMI, budova D, suterén
Telefon: +420 774357957
E-mail: mehr_azam91@yahoo.com
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Vijaykumar Narayandas Baheti, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Elastické elektricky vodivé kompozity a textilie s použitím nanočástic

Elektricky vodivé textilie a vlákny vyztužené kompozity jsou klíčovou součástí inteligentních textilií. Jsou široce používány pro vývoj senzorů, jako jsou piezoelektrika a vláknová optiky z důvodu nízkých nákladů, životnosti a snadnost při měření. Výzkum bude zaměřen na průzkum některých nových způsobů přípravy nanočástic různých kovů a jejich charakterizaci. Mimo to, nanočástice zakomponované do textilií a kompozitních systémů mohou být dobrým způsobem jak dosáhnout funkčnosti materiálu dle konkrétního použití.