Přihlásit
Fakultní novinky
  • Den otevřených dveří FT - sobota 5.2.2022
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Bandu Madhukar Kale, M.Sc. | Ft.Tul.cz

Jméno: Bandu Madhukar Kale
Pracoviště: KMI, budova B, 5. patro
Telefon: +420 48 535 3955, +420 774 653 273
E-mail: bandu.madhukar.kale@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Úprava textilií pomocí celulózy pro trvalou tuhost, samočistící a antibakteriální vlastnosti
Samočisticí, antibakteriální povrchy získávají vysokou pozornost po celém světě díky svému širokému spektru praktických aplikací. Bylo zjištěno, že aplikace TiO2 na bavlněné substráty pomocí různých technik za účelem zajištění aktibakteriálních vlastností nemá trvalý účinek. Výzkum v rámci disertační práce zahrnuje přípravu ceulózové-TiO2 disperze ve vhodném rozpouštědle, jako je 60 % kyselina sírová, močovina-NaOH, iontová kapalina atd a nánosování na povrch bavlněné tkaniny. Při použití silných rozpouštědel se nánosovaná celulóza a celulózové řetěžce bavlněné textilie spojí dohromady a vzhledem k spojení řetěžců se úprava neodbourává spolu s praním. Úprava celulózy-TiO2 s použitím silných rozpouštědel zlepšuje trvale tuhost, samočistící efekt, antibakteriální a další vlastnosti bavlněných textilií.