Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Hafiz Affan Abid, MSc. | Ft.Tul.cz

Jméno:
Hafiz Affan Abid
Pracoviště: KMI, budova D, suterén
Telefon: +420 48 535 3267
E-mail: affanabid2001@gmail.com
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Jakub Wiener Ph.D.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate:  

Téma disertační práce:

Povrchová hydrofilizace polyesteru
Práce se soustřeďuje na experimentální úpravu povrchu polyesterových textilních struktur pomocí alkálií při změně různých proměnných jako např. koncentrace alkálie, čas úpravy, teplota sušení atp.. Nanášení tenkých polysacharidových vstev a jejich efekt na hydrofilizaci bude studován za pomoci vzlínání kapalin a dalších method.