Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Hafiz Shahzad Maqsood, M.Sc. | Ft.Tul.cz

Jméno:
Hafiz Shahzad Maqsood
Pracoviště: KMI, budova D, suterén
Telefon: +420 48 535 3267
E-mail: hafizshah@gmail.com
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Jana Salačová, Ph.D.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Efektivní využití celulózových vláken v kompozitech

  • Výroba celulózových mikro/nanočástic pomocí metod příznivějších k životnímu prostředí.
  • Využití těchto mikro/nanočástic jako výztuže do vybraných biodegradabilních polymerů s cílem získat optimální a požadované mechanické a bariérní vlastnosti kompozitů.