Přihlásit
Fakultní novinky
  • KOMBINOVANÁ FORMA studia probíhá nyní již pouze distančně !
  • Fakulta textilní otevírá první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
  • Výstava "SEMESTRÁLKY 22"

Přehled všech novinek

Fakulta textilní KDE Fakulta tetilní KHT Fakulta textilní KMI Fakulta textilní KNT Fakulta textilní KOD Fakulta textilní KTT

Ing. Jan Štefl | Ft.Tul.cz

Jméno:
Jan Štefl
Pracoviště: KMI, budova B, suterén
Telefon: +420 48 535 3471
E-mail: jan.stefl@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
RIV: RIVID
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Kinetika šíření vlhkosti v textiliích
Cílem disertační práce je navržení a vytvoření metodiky pro zjištění a predikci šíření vlhkosti v textiliích, její mechanika a anizotropie šíření vlhkosti. Šíření vlhkosti je možno zjišťovat dvěma způsoby, a to buď opticky (pozorováním hranic rozpíjející se vlhkosti), nebo na principu měření elektrické kapacity.